Není trvalého štěstí v žádném z předmětů světa.
Je v nás...
– Eduard Tomáš
Jak cvičíme

Jógové krůčky jsou učeny všem zájemců o klasickou jógu, resp. hatha jógu. Jsme miniškoličkou, kam mohou přijít jógoví začátečníci a stejně tak zde najít drobnou inspiraci a svůj dílek do jógové mozaiky i ti, kteří již někde dříve cvičili nebo cvičí.

Naše společná setkání probíhají v malé skupince maximálně 8 účastníků, přičemž jedna lekce trvá 105 minut. Snažíme se o rodinnou atmosféru tak, aby měl každý dostatek času a prostoru nejen pro vlastní cvičení, ale i případné dotazy či upřesnění.

Průběh setkání

Na úvod, ale i v průběhu cvičení zmiňujeme význam klasické jógy, její principy a souvislosti tak, jak ji prezentují tuzemští i zahraniční autoři. Avšak nejsme školou jógové filozofie, proto se omezujeme pouze na nezbytné základy, které jsou potřebné pro správnou vlastní praxi.

Většinu času tak věnujeme relaxacím, dechovým cvičením a jednoduchým jógovým pozicím. Toto doplňujeme vybranými sestavami, pránájámickými a dalšími technikami. Pro fyzická cvičení vycházíme ponejvíce (avšak nikoliv striktně) ze systému, který navrhnul Paramhans svámí Mahéšvaránanda. Díky tomu mají cvičenci možnost dále navázat jak v rámci oficiálních škol, tak i vlastní praxí dle uceleného návodu.

Kurz pro začátečníky

Je určen zájemcům bez předchozích jógových zkušeností i všem pokročilejším, kteří si chtějí znovu důkladně a s novým vnímáním zopakovat jemná průpravná cvičení. Jsou probírány základní teoretické principy hatha jógy a praktikovány relaxace, pozice na posílení a protažení těla, uvědomění si těla a dechu, sladění dechu s pohybem, zlepšení koncentrace a celkové zklidnění. V závěrečných hodinách plynule přecházíme k jednoduchým klasickým ásanám. Fyzická cvičení vycházejí z prvního a druhého dílu systému Jóga v denním životě.

Požadované znalosti a praxe: Nejsou třeba

Kurz pro mírně pokročilé I

Volně navazuje na začátečnický kurz a prohlubuje zde získané znalosti a zejména vlastní praxi. Jógová hodina zde má již klasický charakter skládající se z průpravy, ásan a případně očistných dechových technik, ohraničené relaxacemi. Fyzická cvičení vycházejí z druhého a třetího dílu systému Jóga v denním životě.

Požadované znalosti a praxe: Absolvovaný kurz pro začátečníky, nebo jiná praxe klasické jógy. Je velmi vhodná znalost základních jógových principů, uvědomění si vlastního dechu a rytmu a schopnost jemné koncentrace na tělo a jeho jednotlivé části v klidu i pohybu.

Kurz pro mírně pokročilé II

Volně navazuje na kurz pro mírně pokročilé I a prohlubuje zde získané znalosti a zejména vlastní praxi. Věnujeme se i náročnějším ásanám a ještě více do hloubky prociťujeme naše poznání. Fyzická cvičení vycházejí z třetího a čtvrtého dílu systému Jóga v denním životě.

Požadované znalosti a praxe: Absolvovaný kurz pro začátečníky, nebo jiná praxe klasické jógy, znalost jógových principů, uvědomění si vlastního dechu a rytmu a schopnost jemné koncentrace na tělo a jeho jednotlivé části v klidu i pohybu. Ideální je alespoň roční praxe tradiční jógy.

Kurz rozvoje a prohloubení dechu

Specificky zaměřený kurz kromě klasických relaxačních a průpravných technik seznamuje se základními cviky (haténami) k nácviku a prohloubení nejprve izolovaného a následně plného jógového dechu. Postupujeme ponejvíce s využitím poznatků a doporučení Dr. svámí Gítanandy Giri tak, jak je předkládá jeho osobní žačka Míla Sávitrí Déví Mrnuštíková.

Požadované znalosti a praxe: Základní znalost jógových principů, uvědomění si vlastního dechu a rytmu, schopnost jemné koncentrace na tělo a jeho jednotlivé části (včetně vnitřního prostoru) v klidu i pohybu. Po fyzické stránce je nezbytná schopnost delšího sedu na patách (vadžrásana), pozic velblouda (uštrásany) včetně vyvěšení hlavy a ryby (matsjásany) bez kontraindikací.

Očistné jógové techniky

Semináře na téma očistných jógových technik nemají prozatím určeno datum konání. Budeme se věnovat šestici základních hathajogových krijí (šat karmas). Tedy očistě nosní sliznice (néti), trávicího systému (dhauti), střev (basti), břicha (naulí), čelní oblasti (kapalabháti) a mentální očisty (trátak) a to jak v teoretické, tak i praktické rovině.

Upozornění

Naše cvičení není určeno dětem ani dorostu. Svou duchovní podstatou vyžaduje adepta, který již dokončil fyzický i psychický vývoj a je připraven na pomalé cvičení s plnou koncentrací. Cílem naší praxe je zejména sebepoznání, resp. duchovní poznání a cesta němu.

Jógové krůčky zároveň představují tradiční pojetí jógy, které si neklade za cíl diagnózu a odstraňování konkrétních zdravotní obtíží, byť je toto často při správném a citlivém provádění technik jejich příjemným vedlejším efektem ☺