Není trvalého štěstí v žádném z předmětů světa.
Je v nás...
– Eduard Tomáš
Kurzy

Jednotlivé kurzy jógových krůčků jsou koncipovány jako přirozeně navazující, ale stejně tak mohou zájemci vyslechnout svou individuální potřebu přijít na libovolný kurz, který je v daném čase osloví. Je vcelku přirozené a často i prospěšné, když se i pokročilý cvičenec vrátí zpět na začátek či k méně pokročilým technikám a praktikuje je s jiným vhledem a hlubším prožitkem.

Plánované kurzy od září 2021: začátečníci, mírně pokročilí - plnost dechu
Kurzy a jejich stručná charakteristika


I. Začátečníci

Je určen adeptům bez předchozích jógových zkušeností i všem pokročilejším, kteří si chtějí znovu důkladně a s novým vnímáním zopakovat jemná průpravná cvičení. Úvodem lekcí jsou probírány základní teoretické principy jógy, avšak pouze v nezbytném minimu. Hlavní důraz je kladen zejména na vlastní praxi, kdy se učíme relaxacím a provádíme techniky a pozice na posílení a protažení těla, uvědomění si těla a dechu, sladění dechu s pohybem, zlepšení koncentrace a celkové zklidnění. Fyzická cvičení vycházejí z prvního dílu systému Jóga v denním životě.

Požadované znalosti a praxe: Nejsou třeba

II. Mírně pokročilí - ásany I

Volně navazuje na začátečnický kurz a prohlubuje zde získané znalosti a zejména vlastní praxi. Jógová hodina zde má již klasický charakter skládající se z průpravy, ásan a případně očistných dechových technik, ohraničené relaxacemi. Fyzická cvičení vycházejí z druhého a třetího dílu systému Jóga v denním životě.

Požadované znalosti a praxe: Absolvovaný kurz pro začátečníky, nebo jiná praxe klasické jógy. Je velmi vhodná znalost základních jógových principů, uvědomění si vlastního dechu a rytmu a schopnost jemné koncentrace na tělo a jeho jednotlivé části v klidu i pohybu.

III. Mírně pokročilí - ásany II

Volně navazuje na kurz pro mírně pokročilé - ásany I a prohlubuje zde získané znalosti a zejména vlastní praxi. Věnujeme se i náročnějším ásanám a ještě více do hloubky prociťujeme jednotlivé stavy. Fyzická cvičení vycházejí z třetího a čtvrtého dílu systému Jóga v denním životě.

Požadované znalosti a praxe: Absolvovaný kurz pro začátečníky, nebo jiná praxe klasické jógy, znalost jógových principů, uvědomění si vlastního dechu a rytmu a schopnost jemné koncentrace na tělo a jeho jednotlivé části v klidu i pohybu. Ideální je alespoň roční praxe tradiční jógy.

IV. Mírně pokročilí - sestavy I

Kromě tradičních relaxačních a dechových technik a jemné průpravy se zaměřuje také na vybrané jógové sestavy tak, aby zájemci získali ucelený základ pro vlastní domácí praxi zejména v případě nedostatku času. Zájemci se tak mohou naučit například kompletní védský pozdrav slunci, pokročilé způsoby rišikéšského pozdravu slunci či čakrovou a orgánovou sestavu. Provedení cviků vychází od různých autorů tradiční jógy.

Požadované znalosti a praxe: Absolvovaný kurz pro začátečníky, nebo jiná praxe klasické jógy, znalost jógových principů, uvědomění si vlastního dechu a rytmu a schopnost jemné koncentrace na tělo a jeho jednotlivé části v klidu i pohybu.

V. Mírně pokročilí - plnost dechu

Kurz představující první část přípravné pránájámy je zaměřen na rozvoj plnosti dechu v jednotlivých částech trupu (břišní, hrudní, podklíčkový) a jeho provázání do plynulé dechové vlny. Umožňuje tak vytvořit dostatečný objemový i prožitkový základ pro další pránájámickou, ale v širším kontextu i kvalitnější jakoukoliv jógovou praxi. Kurz využívá cviků od různých autorů spolu s vybranými poznatky od Dr. svámí Gítanandy Giri tak, jak je předkládá jeho osobní žačka Míla Sávitrí Déví Mrnuštíková.

Požadované znalosti a praxe: Plně zažité základní principy tradiční jógy, plně zažité vědomí vlastního dechu, schopnost jemné koncentrace na tělo a jeho jednotlivé části v klidu i pohybu. Po fyzické stránce je vhodná schopnost zvládnutí sedu na patách (vadžrásana). Ideální je víceletá praxe tradiční jógy.

VI. Mírně pokročilí - dechový rytmus

Kurz představující druhou část přípravné pránájámy se zaměřuje se komplexnější nácvik plného jógového dechu v rámci vlny procházející různými částmi těla spolu s praxí a procítěním základních dechových rytmů. Kromě nácviku technik na klasickou pránájámu adepty přirozeně směřuje také k výraznému zklidnění mysli spolu s uvědoměním si vnitřního prostoru těla. Kurz využívá cviků od různých autorů spolu s vybranými poznatky od Dr. svámí Gítanandy Giri tak, jak je předkládá jeho osobní žačka Míla Sávitrí Déví Mrnuštíková.

Požadované znalosti a praxe: Absolvovaný kurz plnosti dechu, případně vlastní realizovaná praxe hatén a schopnost vědomého plného jógového dechu. Plně zažité základní principy tradiční jógy, plně zažité vědomí vlastního dechu, schopnost jemné koncentrace na tělo a jeho jednotlivé části v klidu i pohybu. Po fyzické stránce je důležitá schopnost zvládnutí sedu na patách (vadžrásana). Ideální je víceletá praxe tradiční jógy. Vzhledem k charakteru a pokročilosti kurzu je pro účast nutný předchozí souhlas lektora.

VII. Mírně pokročilí - polarita dechu

Bude doplněno.

VIII. Mírně pokročilí - pránájáma

Bude doplněno.

IX. Pokročilí - techniky práce s emocemi

Bude doplněno.

X. Pokročilí - techniky práce se smysly

Bude doplněno.

SEMINÁŘE

Seminář rozvoje plnosti dechu

Specificky zaměřený seminář určený k intenzivnímu nácviku prohloubení nejprve izolovaného a následně plného jógového dechu. Využívá náročnějších, ale velmi účinných technik, tzv. hatén, od Dr. svámí Gítanandy Giri tak, jak je předkládá jeho osobní žačka Míla Sávitrí Déví Mrnuštíková.

Požadované znalosti a praxe: Základní pochopení jógových principů, uvědomění si vlastního dechu a rytmu, schopnost jemné koncentrace na tělo a jeho jednotlivé části v klidu i pohybu. Po fyzické stránce je vhodná schopnost delšího sedu na patách (vadžrásana) a pozic velblouda (uštrásana) včetně vyvěšení hlavy a ryby (matsjásana) bez kontraindikací.