Není trvalého štěstí v žádném z předmětů světa.
Je v nás...
– Eduard Tomáš
Kurzy

Jednotlivé kurzy jógových krůčků jsou koncipovány jako přirozeně navazující, ale stejně tak mohou zájemci vyslechnout svou individuální potřebu přijít na libovolný jiný kurz, který je v daném čase osloví, za splnění daných požadavků pro jeho úspěšné absolvování.

Není tedy nutno vždy pokračovat pokročilejším kurzem, ale je vcelku přirozené a často i prospěšné, když se i znalý cvičenec vrátí zpět na začátek či k jednodušším technikám a praktikuje je s jiným vhledem a hlubším prožitkem. Naopak není doporučeno některý kurz přeskočit a přistoupit k pokročilejším technikám bez předchozí dostatečné průpravy. Pokud o něčem takovém přesto uvažujete, kontaktujte prosím lektora a domluvte se s ním na jeho schválení. Nezpomeňte, že nejrychlejšího výsledku v józe dosáhnete, když budete postupovat trpělivě a pomalu.

Plánované kurzy od září 2023:Kurzy a jejich stručná charakteristika


I. Začátečníci

Kurz je určen adeptům bez předchozích jógových zkušeností i všem pokročilejším, kteří si chtějí znovu důkladně a s novým vnímáním zopakovat jemná průpravná cvičení. Úvodem lekcí jsou probírány základní teoretické principy jógy, avšak pouze v nezbytném minimu. Hlavní důraz je kladen zejména na vlastní praxi, kdy se učíme relaxacím a provádíme techniky a pozice na rozhýbání, posílení a protažení těla, uvědomění si těla a dechu, sladění dechu s pohybem, zlepšení koncentrace a celkové zklidnění. Fyzická cvičení vycházejí zejména z prvního dílu systému Jóga v denním životě, při doplnění principů zdravého pohybu.

Požadované znalosti a praxe: Nejsou třeba

II. Mírně pokročilí - ásany I

Kurz přirozeně navazuje na začátečnický kurz a prohlubuje zde získané znalosti a zejména vlastní praxi. Jógová lekce má již tradiční charakter skládající se z jemných průpravných cviků a klasických ásan ohraničených relaxacemi. Fyzická cvičení kombinují zejména první a druhý díl systému Jóga v denním životě, které dopľňují o techniky rozvoje zdravého pohybu a postury.

Požadované znalosti a praxe: Absolvovaný kurz pro začátečníky, nebo jiná praxe klasické jógy. Velmi vhodná je znalost základních jógových principů, uvědomění si vlastního dechu a schopnost jemné koncentrace na tělo a jeho jednotlivé části v klidu i pohybu.

III. Mírně pokročilí - ásany II

Kurz volně navazuje na kurz pro mírně pokročilé - ásany I. Po klasické jemné průpravě se zde věnujeme i náročnějším jógovým pozicím a pokročilejším relaxacím a taktéž více do hloubky prociťujeme jednotlivé stavy a první úroveň jógového vědomí, tedy těla a dechu. Fyzická cvičení vycházejí dominantně z různých úrovní systému Jóga v denním životě, doplněného o techniky rozvoje zdravého pohybu a postury.

Požadované znalosti a praxe: Absolvovaný kurz pro začátečníky, nebo jiná praxe klasické jógy, znalost jógových principů, uvědomění si vlastního dechu a schopnost jemné koncentrace na tělo a jeho jednotlivé části v klidu i pohybu. Ideální je alespoň roční praxe tradiční jógy.

IV. Mírně pokročilí - jógové sestavy

Kurz se kromě tradičních relaxačních a dechových technik a jemné průpravy v podobě samostatných pozic (ásan) zaměřuje také na vybrané jógové sestavy tak, aby zájemci získali ucelený základ pro vlastní domácí praxi. Učíme se zde například védský pozdrav slunci, různé způsoby rišikéšského pozdravu slunci, Khatu pranám (pozdrav Khatu) či čakrovou a orgánovou sestavu. Provedení cviků vychází od různých autorů tradiční jógy.

Požadované znalosti a praxe: Absolvovaný kurz pro začátečníky, nebo jiná praxe klasické jógy, znalost jógových principů, uvědomění si vlastního dechu a schopnost jemné koncentrace na tělo a jeho jednotlivé části v klidu i pohybu.

V. Středně pokročilí - plnost dechu

Kurz provádí zájemce první částí přípravné pránájámy, zaměřené na rozvoj plnosti dechu v jednotlivých částech trupu a jeho provázání do plynulé dechové vlny. Umožňuje tak vytvořit dostatečný objemový i prožitkový základ pro kvalitnější pránájámickou, ale v širším kontextu i jakoukoliv jógovou praxi. Kurz využívá cviků od různých autorů spolu s vybranými poznatky od Dr. svámí Gítanandy Giri tak, jak je předkládá jeho osobní žačka Míla Sávitrí Mrnuštíková.

Požadované znalosti a praxe: Plně zažité základní principy tradiční jógy, plně zažité vědomí vlastního těla a dechu, schopnost jemné koncentrace na tělo a jeho jednotlivé části v klidu i pohybu. Po fyzické stránce je vhodná schopnost zvládnutí sedu na patách (vadžrásana). Ideální je víceletá praxe tradiční jógy.

VI. Středně pokročilí - dechový rytmus

Kurz představuje druhou část přípravné pránájámy a je zaměřen na postupný nácvik základních dechových rytmů až do úrovně klasické sávitrí pránájámy spolu s komplexnějším nácvikem plného jógového dechu v různých tělesných vertikálách. Kromě přípravy na klasickou pránájámu adepty přirozeně směřuje také k výraznému zklidnění mysli spolu s uvědoměním si vnitřního prostoru těla. Kurz využívá cviků od různých autorů, přičemž základ tvoří vybrané poznatky od Dr. svámí Gítanandy Giri tak, jak je předkládá jeho osobní žačka Míla Sávitrí Mrnuštíková.

Požadované znalosti a praxe: Absolvovaný kurz plnosti dechu, případně vlastní realizovaná praxe hathén a schopnost vědomého plného jógového dechu, plně zažité základní principy tradiční jógy, schopnost jemné koncentrace na tělo a jeho jednotlivé části v klidu i pohybu. Po fyzické stránce je důležitá schopnost zvládnutí sedu na patách (vadžrásana). Ideální je víceletá praxe tradiční jógy a schopnost a ochota cvičit i samostatně v domácích podmínkách.

VII. Středně pokročilí - polarita dechu

Kurz představuje třetí a závěrečnou část přípravné pránájámy a je zaměřen na postupný nácvik vnímání dechových polarit v rámci přirozeného i rytmického dechu, a to jak v dynamických pozicích s pohybem, tak i klasických pozicích bez pohybu. Adepti se také učí pracovat s pránicko-apánickou a pravo-levou polaritou pomocí muder a mentálních či vizualizačních technik. Kurz využívá cviků od různých autorů, přičemž základ tvoří vybrané poznatky od Dr. svámí Gítanandy Giri tak, jak je předkládá jeho osobní žačka Míla Sávitrí Mrnuštíková.

Požadované znalosti a praxe: Absolvované kurzy plnosti dechu a dechového rytmu, případně vlastní realizovaná praxe v obdobném rozsahu. Dále pak schopnost jemné koncentrace na tělo a do jeho vnitřního prostoru a schopnost delšího setrvání v klidových koncentračních pozicích s plným jógovým dechem bez úsilí. Po fyzické stránce je důležitá schopnost zvládnutí sedu na patách (vadžrásana). Ideální je víceletá praxe tradiční jógy a schopnost a ochota cvičit i samostatně v domácích podmínkách.

VIII. Středně pokročilí - klasická pránájáma

Kurz je vyvrcholením nácviku první úrovně jógového vědomí, tedy vědomí těla a dechu. Adepti se zde seznámí s vybranými technikami klasické pránájámy - například bhastrikami, střídavými dechy či technikou bhrámarí. Cílem kurzu je fyziologicky a energeticky vyvážit a připravit "tělo" na pokročilejší mentální jógovou praxi s emocemi a vlastní myslí. Kurz využívá cviků od různých autorů, přičemž základ tvoří vybrané poznatky od Dr. svámí Gítanandy Giri tak, jak je předkládá jeho osobní žačka Míla Sávitrí Mrnuštíková.

Požadované znalosti a praxe: Absolvované kurzy plnosti dechu, dechového rytmu a dechové polarity, případně vlastní realizovaná praxe v obdobném rozsahu. Dále pak schopnost jemné koncentrace na tělo a do jeho vnitřního prostoru a schopnost delšího setrvání v klidových koncentračních pozicích s plným jógovým dechem bez úsilí. Po fyzické stránce je důležitá schopnost zvládnutí sedu na patách (vadžrásana). Ideální je víceletá praxe tradiční jógy a schopnost a ochota cvičit i samostatně v domácích podmínkách.

IX. Pokročilí - techniky práce s emocemi

Kurz seznamuje zájemce s technikami na uvědomování si vlastních pocitů a emocí, jejich kontrolu a zejména uvolňování. Nabízí postupy, jak pomocí jógových pozic, relaxací, krijí a dechových technik rozpouštět i dlouhodobě usazené emoční napětí ve fyzickém těle. Zájemci se také naučí, jak čelit strachu a šestici negativních emocí - zrádců na duchovní cestě - šat ripu, tedy touze, hněvu, pýše, iluzi, klamu, chtivosti a závisti. Kurz využívá cviků od různých autorů, přičemž základ tvoří techniky od Míly Sávitrí Mrnuštíkové.

Požadované znalosti a praxe: Víceletá praxe tradiční jógy a absolvované předchozí kurzy věnující se dechu a pránájámě, případně vlastní realizovaná praxe v obdobném rozsahu. Jelikož se využívají i náročnější jógové pozice, je velmi vhodný dobrý zdravotní stav bez zásadnějších pohybových omezení.

X. Pokročilí - techniky práce se smysly

Bude doplněno.

XI. Velmi pokročilí - koncentrační a meditační techniky

Bude doplněno.