Není trvalého štěstí v žádném z předmětů světa.
Je v nás...
– Eduard Tomáš
Kurzy

Jednotlivé kurzy jógových krůčků jsou koncipovány jako přirozeně navazující, ale stejně tak mohou zájemci vyslechnout svou individuální potřebu přijít na libovolný kurz, který je v daném čase osloví. Je vcelku přirozené a často i prospěšné, když se i pokročilý cvičenec vrátí zpět na začátek či k méně pokročilým technikám a praktikuje je s jiným vhledem a hlubším prožitkem.

Plánované kurzy od ledna 2023:Kurzy a jejich stručná charakteristika


I. Začátečníci

Kurz je určen adeptům bez předchozích jógových zkušeností i všem pokročilejším, kteří si chtějí znovu důkladně a s novým vnímáním zopakovat jemná průpravná cvičení. Úvodem lekcí jsou probírány základní teoretické principy jógy, avšak pouze v nezbytném minimu. Hlavní důraz je kladen zejména na vlastní praxi, kdy se učíme relaxacím a provádíme techniky a pozice na rozhýbání, posílení a protažení těla, uvědomění si těla a dechu, sladění dechu s pohybem, zlepšení koncentrace a celkové zklidnění. Fyzická cvičení vycházejí z prvního dílu systému Jóga v denním životě.

Požadované znalosti a praxe: Nejsou třeba

II. Mírně pokročilí - ásany I

Kurz přirozeně navazuje na začátečnický kurz a prohlubuje zde získané znalosti a zejména vlastní praxi. Jógová lekce má již tradiční charakter skládající se z jemných průpravných cviků a klasických ásan ohraničených relaxacemi. Fyzická cvičení vycházejí ze druhého a třetího dílu systému Jóga v denním životě.

Požadované znalosti a praxe: Absolvovaný kurz pro začátečníky, nebo jiná praxe klasické jógy. Velmi vhodná je znalost základních jógových principů, uvědomění si vlastního dechu a rytmu a schopnost jemné koncentrace na tělo a jeho jednotlivé části v klidu i pohybu.

III. Mírně pokročilí - ásany II

Kurz volně navazuje na kurz pro mírně pokročilé - ásany I. Po klasické jemné průpravě se zde věnujeme i náročnějším jógovým pozicím a pokročilejším relaxacím a taktéž více do hloubky prociťujeme jednotlivé stavy a první úroveň jógového vědomí, tedy těla a dechu. Fyzická cvičení vycházejí ze třetího a čtvrtého dílu systému Jóga v denním životě.

Požadované znalosti a praxe: Absolvovaný kurz pro začátečníky, nebo jiná praxe klasické jógy, znalost jógových principů, uvědomění si vlastního dechu a rytmu a schopnost jemné koncentrace na tělo a jeho jednotlivé části v klidu i pohybu. Ideální je alespoň roční praxe tradiční jógy.

IV. Mírně pokročilí - sestavy I

Kurz se kromě tradičních relaxačních a dechových technik a jemné průpravy zaměřuje také na vybrané jógové sestavy tak, aby zájemci získali ucelený základ pro vlastní domácí praxi. Učíme se zde například védský pozdrav slunci, různé způsoby rišikéšského pozdravu slunci, Khatu pranám (pozdrav Khatu) či čakrovou a orgánovou sestavu. Provedení cviků vychází od různých autorů tradiční jógy.

Požadované znalosti a praxe: Absolvovaný kurz pro začátečníky, nebo jiná praxe klasické jógy, znalost jógových principů, uvědomění si vlastního dechu a rytmu a schopnost jemné koncentrace na tělo a jeho jednotlivé části v klidu i pohybu.

V. Středně pokročilí - plnost dechu

Kurz provádí zájemce první částí přípravné pránájámy, zaměřené na rozvoj plnosti dechu v jednotlivých částech trupu (břišní, hrudní, podklíčkový) a jeho provázání do plynulé dechové vlny. Umožňuje tak vytvořit dostatečný objemový i prožitkový základ pro kvalitnější pránájámickou, ale v širším kontextu i jakoukoliv jógovou praxi. Kurz využívá cviků od různých autorů spolu s vybranými poznatky od Dr. svámí Gítanandy Giri tak, jak je předkládá jeho osobní žačka Míla Sávitrí Mrnuštíková.

Požadované znalosti a praxe: Plně zažité základní principy tradiční jógy, plně zažité vědomí vlastního těla a dechu, schopnost jemné koncentrace na tělo a jeho jednotlivé části v klidu i pohybu. Po fyzické stránce je vhodná schopnost zvládnutí sedu na patách (vadžrásana). Ideální je víceletá praxe tradiční jógy.

VI. Středně pokročilí - dechový rytmus

Kurz představuje druhou část přípravné pránájámy a je zaměřen na postupný nácvik základních dechových rytmů až do úrovně klasické sávitrí pránájámy (8-4-8-4) spolu s komplexnějším nácvikem plného jógového dechu v různých tělesných vertikálách. Kromě přípravy na klasickou pránájámu adepty přirozeně směřuje také k výraznému zklidnění mysli spolu s uvědoměním si vnitřního prostoru těla. Kurz využívá cviků od různých autorů, přičemž základ tvoří vybrané poznatky od Dr. svámí Gítanandy Giri tak, jak je předkládá jeho osobní žačka Míla Sávitrí Mrnuštíková.

Požadované znalosti a praxe: Absolvovaný kurz plnosti dechu, případně vlastní realizovaná praxe hathén a schopnost vědomého plného jógového dechu, plně zažité základní principy tradiční jógy, schopnost jemné koncentrace na tělo a jeho jednotlivé části v klidu i pohybu. Po fyzické stránce je důležitá schopnost zvládnutí sedu na patách (vadžrásana). Ideální je víceletá praxe tradiční jógy a schopnost a ochota cvičit i samostatně v domácích podmínkách.

VII. Středně pokročilí - polarita dechu

Kurz představuje třetí a závěrečnou část přípravné pránájámy a je zaměřen na postupný nácvik vnímání dechových polarit v rámci přirozeného i rytmického dechu, a to jak v dynamických pozicích s pohybem, tak i klasických pozicích bez pohybu. Adepti se také učí pracovat s pránicko-apánickou a pravo-levou polaritou pomocí muder a mentálních či vizualizačních technik. Kurz využívá cviků od různých autorů, přičemž základ tvoří vybrané poznatky od Dr. svámí Gítanandy Giri tak, jak je předkládá jeho osobní žačka Míla Sávitrí Mrnuštíková.

Požadované znalosti a praxe: Absolvované kurzy plnosti dechu a dechového rytmu, případně vlastní realizovaná praxe v obdobném rozsahu. Dále pak schopnost jemné koncentrace na tělo a do jeho vnitřního prostoru a schopnost delšího setrvání v klidových koncentračních pozicích s plným jógovým dechem bez úsilí. Po fyzické stránce je důležitá schopnost zvládnutí sedu na patách (vadžrásana). Ideální je víceletá praxe tradiční jógy a schopnost a ochota cvičit i samostatně v domácích podmínkách.

VIII. Středně pokročilí - klasická pránájáma

Kurz je vyvrcholením nácviku první úrovně jógového vědomí, tedy vědomí těla a dechu. Adepti se zde seznámí s vybranými technikami klasické pránájámy - zejména se šumivými a střídavými dechy - s cílem energeticky vyvážit a připravit "tělo" na pokročilejší mentální jógovou praxi s emocemi a vlastní myslí. Kurz využívá cviků od různých autorů, přičemž základ tvoří vybrané poznatky od Dr. svámí Gítanandy Giri tak, jak je předkládá jeho osobní žačka Míla Sávitrí Mrnuštíková.

Požadované znalosti a praxe: Absolvované kurzy plnosti dechu, dechového rytmu a dechové polarity, případně vlastní realizovaná praxe v obdobném rozsahu. Dále pak schopnost jemné koncentrace na tělo a do jeho vnitřního prostoru a schopnost delšího setrvání v klidových koncentračních pozicích s plným jógovým dechem bez úsilí. Po fyzické stránce je důležitá schopnost zvládnutí sedu na patách (vadžrásana). Ideální je víceletá praxe tradiční jógy a schopnost a ochota cvičit i samostatně v domácích podmínkách.

IX. Pokročilí - techniky práce s emocemi

Bude doplněno.

X. Pokročilí - techniky práce se smysly

Bude doplněno.