Není trvalého štěstí v žádném z předmětů světa.
Je v nás...
– Eduard Tomáš
O mně

Nejsem žádným učitelem nebo někým, kdo by chtěl ostatním říkat, co a jak mají dělat. To ví nejlépe a jedině každý jeden z nás. Snažím se pouze nalézt a poznat něco, co stojí nad naším běžným vnímáním. Prostřednictvím jógy, ale nejen jí. A na této cestě jsem věčným začátečníkem ☺

Ale nebylo tomu tak vždy. Až do svých 33 let jsem si byl životem a jeho průběhem zcela jist a můj pohled byl velmi materialistický. Pak se pozvolna něco změnilo a od té doby vede má cesta jiným směrem.

Józe jsem se začal intenzivně věnovat (také jako asistent v pražské škole Jóga v denním životě) po mnoha letech různých čínských cvičení v roce 2009. Jejím instruktorem jsem od roku 2016, kdy jsem absolvoval příslušné školení klasické jógy u Českého svazu jógy a následně založil Jógové krůčky. Aktuálně pokračuji ve studiu jógy u České akademie jógy.

Vybraná jógová školení

  • 2018-2019 - Roční kurz učitele jógy II. třídy u České akademie jógy akreditovaný Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v rozsahu 200 hodin.
  • 2019 - Akreditovaný kurz Metodika cvičení dětské jógy s předškoláky u České asociace dětské jógy v rozsahu 36 hodin.
  • 2018 - Akreditovaný kurz Metodika cvičení dětské jógy se školáky u České asociace dětské jógy v rozsahu 36 hodin.
  • 2017-2018 - Půlroční kurz cvičitelů jógy 3. třídy u České akademie jógy v rozsahu 110 hodin.
  • 2016-2017 - Roční nástavbové školení jógy se zaměřením na jógovou terapii u Českého svazu jógy v rozsahu 180 hodin.
  • 2015-2016 - Roční akreditovaný vzdělávací program pro pracovní činnost instruktor jógy (školení jógy II. třídy) u Českého svazu jógy v rozsahu 185 hodin.

Vybrané zkušenosti duchovního směru

Spíše jako předmět k případné diskuzi než nějaké doporučení.

  • 2019 - 6denní kurz tibetské léčivé jógy Kum Nye pod vedením klinického psychologa Matthiase Steuricha - Bechyně, Česká republika (léto a podzim 2019)
  • 2018 - 10denní kurz meditace vipassana - Dhamma Pallava, Dziadowice, Polsko
  • 2010 - 21 dnů terapie tmou „Yangtik“ u Dr. Holgera Kalweita - Lenzkirch, Německo

Certifikáty vybraných relevantních kurzů / školení

Dávám je sem pouze pro formu a s plným vědomím, že o cvičiteli vlastně nic neříkají. Důležitější než papír je zde více než kde jinde pouze vlastní pravdivá praxe a hloubka poznání.

ČAJ - kurz cvičitelů 2. třídy
ČAJ - kurz cvičitelů 2. třídy
ČAJ - kurz cvičitelů 3. třídy
ČSJ - instruktor jógy II. třídy
ČSJ - nástavbové studium jógové terapie
VOŠ - trenérská licence B
ČADJ - kurz dětské jógy pro předškoláky
ČADJ - kurz dětské jógy pro školáky
ČADJ - kurz jógy pro děti s vadným držením těla
Kurz pedagogiky volného času